Som medlem får du mulighed for at:


  • Deltage i foreningens cafémøder for tidligere patienter og pårørende


  • Foredrag, fx fra tidligere patienter, psykologer, præster mv.


  • Få rådgivning af læge/sygeplejerske med ­er­faring fra intensivafdelingen


  • Støtte foreningen med frivilligt arbejde i form af praktisk arbejde, rådgiver eller
    foredrags­holder til fx cafémøder, besøgsven (privat eller på sygehuset), udvikling af foreningen, ud­bredelse af foreningens arbejde etc.
SÅDAN BLIVER DU MELDT IND


Klik på siden KONTAKT og udfyld "kuponen".


Ved betaling, oplys da venligst det navn medlemskabet vedrører.
Indbetal kontingent via bankoverførsel:


Nordjyske Bank

Reg.nr.: 7455

Kontonr.: 0001094282


100 kr./år for enkeltpersoner

200 kr./år for husstandsmedlemskab

unsplash